,

Jag har en hel del att berätta för dig om vår dunstande

demokrati, om alla de delar av samhällets immunsystem som

aggressivt och intensivt försöker tysta ner alternativa röster.


Men, vill du drömma vidare, välj en annan bok.

Den här är för de som redan anat konturerna i det dunkla skenet

bakom kulisserna och som famlar efter lysknappen.Det enda rätta handlar om informationskriget mellan samhällets etablerade röster och röster från oliktänkande samhällskritiker.

Boken berättar detaljerat om de metoder som används för att tysta ner tusentals människors tvivel. Den berättar om yttrandefriheten som ger dig rätten att säga din mening i ett samhälle som ser till att ingen kan höra dig.

Vad är det för värld vi vill ha, vilka utsikter har vi människor att kunna skapa en annan värld? Vilka bestämmer över din vardag när allt kommer kring?

De flesta människor är fångade i olika drömtillstånd medan andra, ett fåtal, blåser allt vad de förmår i visselpiporna för att överrösta skvaldebatter och koncensuslögner.

Det enda rätta är för dig som mitt i bruset hör en falsk ton och bara inte står ut.

En bok för dig som söker sanning och rena toner.


Våren 2011 blev jag uppmuntrad att skriva en enkel bok om sanningssökande med mina kunskaper i alternativseende och erfarenheter från media. Knappt ett år senare har boken vuxit och mognat till att bli en manifestation och ett bokslut över många människors förtvivlade kämpande för att få ut fakta och alternativa synsätt på vårt samhälle.

Det enda rätta är uppdelad i tre delar.

Den första inledande och korta delen beskriver mig själv och bokens mening.

Den andra delen är en grävande och detaljerad beskrivning av vad jag kallar för Stimmet, nämligen alla de instanser av vårt samhälle som försvarar och försöker bekämpa främmande tankar och synsätt. Den här delen ger dig dokumenterade exempel på hur exempelvis massmedia, VoF, EXPO, Humanisterna med flera använder lögner och retorik i sina försök att tysta ner och demonisera tusentals människor som har något viktigt att säga om vårt samhälle. Mina egna erfarenheter av SvT, Expressen och DN finns med liksom mina kontakter och dialoger med skribenter och organisationer.

I den tredje delen så tar jag ett steg tillbaka och ger en övergripande syn på vad det är som Stimmet försvarar. Vems värld är egentligen den verkliga, vems tolkning av vårt samhälle och människor är det som ska råda? Jag menar på att människor lever i olika drömtillstånd där varje tillstånd har sitt eget drama. Dramer som drar till sig vissa människor, som formar kårandor, som hålls ihop av koncensuslögner och där värdet av demokrati kommer i andra hand.

Att kunna se och överblicka de olika drömtillstånden är förunnat ett fåtal. De dagliga synsätten, diskussionerna och debatterna på ledarsidor, sajter och i nyhetsmagasin är en slags skvalmusik som binder människor kvar i ett tillstånd som tjänar ett fåtal bortom vårt demokratiska inflytande.

Boken kritiserar starka och betrodda fästen av vårt samhälle. Når sådan kritik framförs så slår samhället och Stimmet tillbaka. De gör det sällan i sak utan med en medveten tystnad, med retorik, härskarteknik och med en visshet om att det blir deras tolkning som slutligen kommer att implementeras i människors sinnen. Den här sortens försvar kommer troligtvis även att drabba såväl den här boken som mig själv.

Det enda rätta går rakt på. Här finns inga outtalade försiktigheter som man bör hålla på, jag har ingen journalistisk karriär att försvara. Jag står själv.

Boken kommer att skapa bryderier hos många, ska man följa kartan eller verkligheten? Men den kommer också att för många vara en befrielse. En bekräftelse på att du visste rätt, att det du anar är sant, en bekräftelse på hur tusentals människor som törs använda sina hjärtan förstår mer än det dövande maskineri som för varje dag ömsom bedövar, ömsom programmerar människor.

Min förhoppning är att Det enda rätta ska uppmuntra människor till att våga ta sina egna beslut, att våga lita på sin egen kraft och integritet.

Min karriär som författare är relativt kort. Den började på allvar 2009 då jag tillsammans med min fru Linda Bjuvgård gav ut romanen Robotfolket. En äventyrsroman som också innehåller många annorlunda beskrivningar av vårt samhälle. Ett jättepositivt projekt som gått över all förväntan. Vi har tagit totalansvar för precis alla delar av produktionen. Skrivandet, boklayout, marknadsföring, produktion av websajter, distribution med mera. Vi driver också krönikesamlingen Klar Sikt på nätet.

Mitt under det pågående arbetet med vår nästa roman så ville jag göra bokslut på allt som jag lärt och erfarit av att vara sanningssökare i det offentliga. Det enda rätta blev till. Jag får ofta höra att en av mina styrkor som författare är min förmåga att uttrycka och strukturera vad många andra inte förmår. Att se mönster, att förstå människor och sammanhang är min bästa styrka.

Mitt dagliga civila arbete som IT systemutvecklare har efter 30 år gett mig ett okuvligt tålamod för att kunna trilskas och envisas med detaljer. Åratal av musicerande, grafisk design och annat skapande har lärt mig att släppa på detaljerna när det behövs, att istället lyssna på hjärtat, att stå människors bräcklighet och längtan efter frihet bi.

Jag är 54 år, småbarnsförälder, villaägare och kör Volvo.

Jag har övergivit den röd-blåa politiska röran. Jag är andlig men inte religiös. Jag har ingen uppväxt där någon samhällsklass, etnisk tillhörighet, religiös, ateistisk eller akademisk påverkan skruvat till min syn på världen, människor eller grupper av människor i någon mening. Jag bär inte på några familjetraumer, mobbad-erfarenheter, missbruksproblem som jag trilskas med i botten. Jag har aldrig varit med i en förening så när som Djurgården IF:s supporterklubb och en segelflygklubb och kanske ytterligare nåt liknande.

Jag är en förortsgrabb från södra Stockholm som från barnsben ogillat auktoriteter, makt, dominans och orättvisor. Någon kallade mig en andlig anarkist. Jag skulle nog kunna fylla på med feminist, hur kan man inte vara det ifall man är emot makt? För att slippa kategoriserande så låter jag vilken sorts feminist jag är vara hemlig.

I den händelse att boken får uppmärksamhet så kommer omvärlden alldeles säkert att i brist på sakargument klistra på mig nya etiketter. Så ser det ut och om detta berättar just Det enda rätta en hel del.

Mer om mig finner du på Human Creations.

Mats Sederholm Februari 2012

Varför har du skrivit boken?

För att jag erfarit så mycket oväntat och chockerande vad gäller samhällets bemötande av utmanande tankar och "inkorrekta" fakta, att jag bara måste få ut det. Och för att jag är en utpräglad sanningssökare.


För vem passar boken?

För de som är intresserade av samhälle & debatt i allmänhet och i synnerhet de som anar att stora flak av åsikter inte får komma till tals i vårt samhälle. Den passar för de som börjat ana en obehaglig och odemokratisk utveckling av vårt samhälle där materialism, övervakning, cyniskhet och missbruk i olika former ökar, där mänsklighet och empati är på väg att dunsta bort.


Handlar boken om konspirationsteorier?

Boken använder sig av en konspirationsteori men enbart för att åskådliggöra hur samhället tystar eller retoriserar bort fakta. Så nej, boken är ingen bok om en massa konspirationsteorier eller en bok som tar ställning för någon konspirationsteori.


Du kritiserar EXPO, är du någon slags extremist?

Nej, knappast, anledningen till att jag kritiserar EXPO är att de inte är sanningsenliga, för att de inte uppträder fair gentemot somliga grupper och för att de har ett starkt inflytande i media. Jag hyser inget som helst agg gentemot något folkslag och är inte kritisk mot invandring eller bär på någon liknande kritik som skulle kunna tolkas som extremistisk. Tvärtom, jag gillar mångfald i alla dess former.


Du kritiserar VoF och Humanisterna, är du religiös eller har du någonting emot vetenskap?

Jag är en andlig person, men långt ifrån religiös. Religioner söker skapa skillnad mellan skapelsen och vi människor. Jag anser att vi är själva skapelsen i hela dess prakt. Jag har inget intresse av något slags Gudsbegrepp i religiös mening. Jag känner heller ingen fientlighet eller ogillande gentemot religiösa, jag finner snarare en gemenskap i vår delade andlighet. Vad gäller VoF så kritiserar jag deras sätt att utnyttja vetenskapen för att kunna skapa legalitet åt sina förföljelser av människor. Vetenskap är en metod för att finna sanningen som jag stödjer, men är inte den enda och allenarådande metoden. Precis som med min kritik av EXPO så handlar kritiken av Humanisterna och VoF om att jag vill upplysa människor om hur sådana här grupper med lögner och retorik söker stoppa människor med öppenhet och med en annan syn på livet och samhället. I boken är ovan grupper tillsammans med media endast olika exempel på vad jag kallar för Stimmet, alltså, samhällets gemensamma milis som försöker täppa till inkorrekta debattämnen. Det är Stimmet som är det intressanta.


Vad får du dina kunskaper och din övertygelse ifrån?

Min grundkänsla för hur människor och grupper av människor fungerar är en kombination av många saker. Esoterik, andlighet, intresse för människor, livserfarenheter, analysförmåga är några av de saker som ger mig insikter och kraft.


Vad röstar du på?

Det varierar, men inget av riksdagspartierna. Det slutade jag med för ca 10 år sedan. De är inte förmögna att ändra på vårt samhälle i någon större mening. De saknar det inflytandet.


Har du varit med i någon organisation eller deltagit i något arbete tillsammans med någon grupp människor?

Det enda jag har varit delaktig i är nätverket TilliT som vill skapa en positiv värld. Det engagemanget varade någon eller några månader.


Vad blir du berörd av spontant?

Människan och jorden. Människans bräcklighet och nyfikenhet och inte minst den enorma potential som finns i varje människa och som vår värld håller igen. Därför gör det mig både ledsen och enormt förbannad när grupper av människor vill låsa inne allas vår inneboende kraft och behov av att få uttrycka den. Därav min kritik mot olika grupper.


Vad skiljer den här boken från din tidigare bok Robotfolket, vad förenar?

Robotfolket var en roman och skriven tillsammans med Linda Bjuvgård. Det här är en journalistisk och filosofisk bok helt utan fiction. Men de som gillade Robotfolkets undervisningsdelar får i den här boken kött på benen.


Har du planer på fler böcker?

Ja, en ny roman är redan skissad och handlingen klar. Den kommer att börja skrivas av mig och Linda Bjuvgård förhoppningsvis före sommaren. Den blir en krönika om några avgörande år för mänskligheten. Den utspelar sig mellan 50-100 år från nu. Den är också en fristående fortsättning på Robotfolket. Den blir maffig!


Pressreleaser

I pressmeddelanden så finner du en kort sammanfattning av boken, ISBN-nr, F-Pris med mera. Du finner dem här.

Recensionseemplar

Vi skickar gärna recensionsexemplar. Mejla till info@detendaratta.se. Ange din roll, företag samt adress dit boken ska skickas.

Bildmaterial

JPG-Format    TIF-Format

info@detendaratta.se

,